جشنواره دانش پژوهان کوچک

به مناسبت هفته ی پژوهش جشنواره ای تحت عنوان جشنواره دانش پژوهان کوچک در مجتمع آموزشی ابوعلی سینا برگزار گردید.در این جشنواره دانش آموزان در غرفه های علمی -پژوهشی از پیش آماده شده در زمینه های شیمی ،زیست ،فیزیک، رباتیک،کمیکار ، هوا و فضا و محیط زیست بامباحث تخصصی آن رشته به صورت کارگاهی و عملی آشنا شدند.در آخر یک گواهی حضور به دانش آموزان شرکت کننده ارائه گردید.همچنین یک مسابقه راکت آبی بین دانش آموزان برگزار و جوایز به همراه لوح تقدیر ارائه گردید.

به مناسبت هفته ی پژوهش جشنواره ای تحت عنوان جشنواره دانش پژوهان کوچک در مجتمع آموزشی ابوعلی سینا برگزار گردید.در این جشنواره دانش آموزان در غرفه های علمی -پژوهشی از پیش آماده شده در زمینه های شیمی ،زیست ،فیزیک، رباتیک،کمیکار ، هوا و فضا و محیط زیست بامباحث تخصصی آن رشته به صورت کارگاهی و عملی آشنا شدند.در آخر یک گواهی حضور به دانش آموزان شرکت کننده ارائه گردید.همچنین یک مسابقه راکت آبی بین دانش آموزان برگزار و جوایز به همراه لوح تقدیر ارائه گردید.

گزارش تصویری