کمک به سیل زدگان

به لطف خدا و یاری اولیای گرامی و همکاران عزیز علاوه بر کمک های غیرنقدی، مبلغ یکصد میلیون ریال کمک نقدی نیز از طرف خانواده بزرگ ابوعلی سینا به مناطق سیل زده و آسیب دیده ارسال گردید.

  به امید ایرانی آباد و سرافراز

به لطف خدا و یاری اولیای گرامی و همکاران عزیز علاوه بر کمک های غیرنقدی، مبلغ یکصد میلیون ریال کمک نقدی نیز از طرف خانواده بزرگ ابوعلی سینا به مناطق سیل زده و آسیب دیده ارسال گردید.

  به امید ایرانی آباد و سرافراز

گزارش تصویری