برگزاری هشتمین نمایشگاه دستاوردهای علمی،پژوهشی و فوق برنامه مجتمع ابوعلی سینا

بازدید جناب آقای نیک فطرت مدیریت محترم کل مشارکت های مردمی اداره کل آموزش و پرورش تهران بزرگ و سرکار خانم رویان نماینده مشارکت ها در امور بانوان و همچنین جناب آقای دکتر احمدی کارشناس مسئول تربیت و مدیرعامل بنیاد دانشگاه فرهنگیان کشور از هشتمین نمایشگاه دست سازه ها و دستاوردهای علمی،پژوهشی و فوق برنامه مجتمع ابوعلی سینا

بازدید جناب آقای نیک فطرت مدیریت محترم کل مشارکت های مردمی اداره کل آموزش و پرورش تهران بزرگ و سرکار خانم رویان نماینده مشارکت ها در امور بانوان و همچنین جناب آقای دکتر احمدی کارشناس مسئول تربیت و مدیرعامل بنیاد دانشگاه فرهنگیان کشور از هشتمین نمایشگاه دست سازه ها و دستاوردهای علمی،پژوهشی و فوق برنامه مجتمع ابوعلی سینا

گزارش تصویری