آغاز ثبت نام سرویس سال تحصیلی 99-98

اولیای عزیز جهت ثبت نام سرویس از تاریخ  98/04/05  به واحد حسابداری مراجعه نمایند.